Lomi Lomi

Bij Saskia Diepstraten kunt u genieten van iets moois: een Lomi Lomi massage. Lomi Lomi is een massagevorm die afkomstig is van Hawaii. Maar Lomi Lomi is veel meer dan een gewone massage.

Tracey Ha'aoLakaināpali is Lomi Lomi beoefenaar en schrijft artikelen voor alternatieve gezondheids tijdschriften over Lomi Lomi, Hawaiiaanse kultuur en Heling & Spirtualiteit. Dit is een vrije vertaling hoe Tracey Lomi Lomi beschrijft:

Massage is een van de oudste en krachtigste geneeswijzen. Lomi Lomi is een van de meest intense vormen van massage. Maar wat maakt Lomi Lomi zo speciaal? Wat is het? Wat is het verschil met andere massages? Hoe werkt het?

Er wordt mij vaak gevraagd wat Lomi Lomi betekent. Het woord Lomi Lomi betekent gewoon “massage”. Wat het is? Een unieke, helende massage, afkomstig van de oude Polynesiërs en meer specifiek van de meester genezers van Hawaii.

Om de diepgang van Lomi Lomi massage te begrijpen, helpt het om iets te begrijpen van de Hawaiiaanse filosofie genaamd Huna en hoe de Huna filosofieën in relatie staan tot lichaamswerk en genezing.

Een fundamenteel uitgangspunt van Huna is dat alles harmonie en liefde zoekt. Maar wat is de relatie met massage? Misschien wordt dat het meest duidelijk door een van de alternatieve benamingen voor Lomi Lomi en dat is “Liefdevolle Handen” massage. Deze benaming komt voort uit de onafgebroken, vloeiende strijkende bewegingen die een tedere maar toch diepe uitwerking op de spieren hebben en het lichaam koesteren. Zodat de ontvanger kan ontspannen, loslaten en gewoon alleen nog maar "zijn". Dus terwijl techniek een belangrijk deel van de massage en daaraan verbonden heling uitmaakt, bestaat veel van de behandeling uit liefde, met volledige en diepgaande aandacht van de beoefenaar voor de ontvanger, met liefdevolle handen en een liefdevol hart.

Deze vloeiende stroom van energie, het gebruik van de lange onafgebroken vloeiende strijkende bewegingen, gecombineerd met een liefdevolle aanraking, ontspant het gehele wezen en helpt bij het loslaten van oude overtuigingen, patronen en gedragingen die beperkingen veroorzaken en die diep in de cellen van ons lichaam zijn opgeslagen. Over het algemeen denkt men dat geheugen en overtuigingen, onze “programmering”, ligt opgeslagen in ons hoofd, in onze hersenen. Dat is niet het geval. Dit geheugen en andere “programmering” ligt in feite opgeslagen in alle cellen van ons lichaam.

Hawaiianen bezien de dingen in termen van energiestromen, vanuit de gedachte dat een idee of overtuiging de energiestroom net zo goed kan blokkeren als spierspanning dat kan. Lomi Lomi helpt blokkades op te heffen en tegelijkertijd energie nieuwe richting te geven. Dus Lomi Lomi is niet slechts een fysieke ervaring; het bevordert ook heling op mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. De Hawaiianen beschouwen alle aspecten van het lichaam als een geheel en geloven dat het fysieke, mentale, emotionele en spirituele allen deel zijn van het “hele zelf”. Wanneer heling wordt bewerkstelligd op één niveau dan worden alle niveaus beinvloed.

Wanneer harmonie ontbreekt, resulteert dat in fysieke, mentale, emotionele of spirituele pijn. Ziekte is een toestand van spanning welke leidt tot weerstand die de energiestroom blokkeert. Lomi Lomi helpt dit los te laten en maakt aldoende de weg vrij naar heling. Op fysiek niveau worden met Lomi Lomi stress en spanning verlicht, bloed en lymphe doorstroming bevorderd en verwijdering van afval- en gifstoffen gestimuleerd.

Maar wat gebeurt er tijdens een Lomi Lomi massage? Hoe wordt die uitgevoerd? Een Lomi Lomi begint meestal met een moment van rust en stilte tussen beoefenaar en ontvanger, vaak met de handen van de beoefenaar zacht rustend op de rug van de ontvanger. Tijdens dit rustmoment spreekt de beoefenaar in stilte een zegen of gebed uit, vragend om de gezochte heling tijdens de massage. Eventueel wordt de ontvanger gevraagd aan te geven naar welke heling wordt gezocht. De beoefenaar werkt vervolgens heel intuitief met de ontvanger. Er is in dit opzicht geen vaste werkwijze of volgorde voor de massage en geen twee massage zullen ooit gelijk zijn.

De massage wordt gegeven in een vloeiende, ritmische beweging met zowel onderarmen als handen. Het gevoel wordt door sommigen beschreven als zachte golven die over het lichaam bewegen. Een ander kenmerk is dat verschillende lichaamsdelen gelijktijdig worden gemasseerd. Zo behandelt bijvoorbeeld de ene arm of hand een schouder terwijl de andere de heup aan de tegenovergestelde kant behandelt. Dit bevordert de totale ontspanning van de ontvanger, aangezien het voor de hersenen onmogelijk of op zijn minst heel moeilijk is zich op twee gebieden tegelijk te concentreren. Door niet een geisoleerde gebied te behandelen, wordt een diepgaand gevoel van balans en harmonie bereikt. Zoals eerder is opgemerkt, is techniek belangrijk maar is liefde voor het lichaam het belangrijkst, geleid door intuïtie zodat de massage “goed” is voor de ontvanger. De ontvanger op de tafel wordt niet gezien als iemand die moet worden gerepareerd, maar een wezen die moet worden teruggeleid naar harmonie een balans. Belangrijk om te onthouden is dat de beoefenaar niet heelt maar ondersteuning geeft bij het helingsproces.

Strijkende bewegingen onder het lichaam door en over het gehele lichaam heen helpen om de levensenergie los te maken. Het lichaam wordt zacht, zodat de levensenergie vrij en overvloedig door de ontvanger kan stromen. Volgens de Huna filosofie wordt energie ook geblokkeerd in de gewrichten. De massage wordt daarom gecombineerd met zacht strekken van het lichaam en zachte rotaties van de gewrichten, om te helpen spanning te verminderen en de energiestroom te bevorderen. Wederom niet dwingend maar met gevoel voor de weerstand en het comfort van de ontvanger. De beoefenaar kan op sommige momenten gedurende de Lomi Lomi neurieën, omdat de trillingen van het geluid de energie versterkt waardoor de blokkades makkelijker oplossen.

Danspassen of hula bewegingen, gecombineerd met de ademhalingstechniek van de beoefenaar zijn ook een integraal aspect van Lomi Lomi. De reden voor de hula-achtige dans rond de tafel gedurende de massage is niet zo maar omdat het er leuk uitziet! De bewegingen zijn heel belangrijk voor de bevordering van de energiestroom in zowel de beoefenaar als ontvanger en helpt de energie op een hoog niveau te houden. Ook de combinatie met de ademshalingstechniek van de beoefenaar is belangrijk voor de bevordering van de energiestroom. Het delen van de adem, de essentie van de Schepper of universele energie, welke naam je het ook wilt geven, is een oud Hawaiiaans gebruik en bevordert de energiestroom eens te meer.

Een ander belangrijk verschil met andere massagevormen is dat de de ontvanger rechtstreeks op het vinyl van de tafel ligt en niet op een handdoek en niet volledig met  handdoeken is bedekt maar slechts met een kleine handdoek die het lichaam grotendeels onbedekt laat gedurende de massage, echter met respect voor de zeden en gebruiken van de ontvanger. Dit maakt het aanzienlijk makkelijker de strijkende bewegingen onder het lichaam door en over het gehele lichaam uit te voeren zonder dat het de vloeiende stroom van de massage onderbreekt. Je zou denken dat dit erg koud is tijdens de winter. Om kou te voorkomen en het comfort van de ontvanger te waarborgen, wordt de kamer permanent verwarmd en op een aangename temperatuur gehouden.

Aangezien de beoefenaar intuitief te werk gaat, kan een massage langzaam en heel ontspannend maar bij tijd en wijlen iets sneller en daardoor verkwikkender en opwekkender voor het lichaam zijn. Soms kan de ontvanger een emotionele ontlading ervaren, doordat de massage verschuiving teweeg brengt en loslaten van negatieve emoties, negatieve overtuigingen en ander “gedoe” dat in de cellen van het lichaam is opgeslagen, waardoor het helende effect van de massage doorgaat tot lang nadat de massage is afgelopen.

De massage kan worden uitgevoerd door één beoefenaar of door twee of meer die samenwerken. Door twee personen tegelijk gemasseerd worden brengt de ontvanger meestal op een hoger niveau van ontspanning, aangezien je je niet kunt concentreren op vier handen die verschillende dingen doen. Het is een zalige en behoorlijk adembenemende ervaring.

Aan het begin van dit artikel zei ik “aloha”. De Aloha Geest verwijst naar de houding van vriendelijke aanvaarding waar de Hawaiianen zo bekend om staan. Aloha staat voor zoveel meer dan “hallo” of “tot ziens” of “liefde”. De diepere betekenis is “het vreugdevol delen van levensenergie in het heden”. Dit is een van de geheimen van Lomi Lomi. Dat en het liefhebben en koesteren van het lichaam alsof het dat van jezelf is. Aunty Margaret, een van de oudste en weid en zijd bekend staande Lomi Lomi lerares, heeft een definitie voor Lomi Lomi die luidt: De Liefdevolle Aanraking - een verbinding tussen hart, handen en ziel met de Bron van Alle Leven. Lomi Lomi studenten leren de liefde van het hart door de handen te laten vloeien om zich zo te verbinden met de ziel van de ontvanger van de massage.

Heling wordt versterkt door liefde, ontvangen van liefde en geven van liefde. In d Oxford Dictionary wordt liefde gedefinieerd als genegenheid, een diepe of gepassioneerde genegenheid voor iemand of iets. Voor Hawaiianen is het zo veel meer. Het omvat tevens tolerantie, vergevingsgezindheid, acceptatie, niet oordelen, waardering, medeleven, respect en zo vele andere elementen. Dit is het fundament van een Lomi Lomi massage.

Met hartelijke dank aan Tracey Ha'aoLakaināpali voor het mogen plaatsen van de Nederlandse vertaling van haar artikel. Het oorspronkelijke, Engelstalige artikel van Tracey is hier te lezen:

http://www.huna.org/html/lomilomi.html